Mješoviti pjevački zbor Župe

 

Arhiva:

Koncert župnog zbora - Župna crkva, 6. siječnja 2011.

Župni zbor u Varaždinu (14. studenoga 2010.)

Članovi i rad zbora 2010.godine

Proslava 50. obljetnice rada župnog zbora (9. rujna 2007.)

Članovi i rad zbora 2007.godine

Članovi i rad zbora 2006.godine

 

Članovi i rad zbora 2012. godine

Drugi godišnji koncert župnog zbora - 06.01.2012.

Članovi i rad zbora 2011. godine

Nastup zbora u Varaždinu - 20. studenoga 2011.

Nastup na koncertu puhačkog orkestra u D. Kraljevcu 26.12.11.

Župni pjevački zbor župe 2013. godine

(aktivni članovi)

 

Doživotni počasni član zbora: Vlado Sinković, kantor

Kantor i voditelj zbora: Nenad Glavak

Kantorica: Marija - Dolores Hegeduš

 SOPRANI

 1. Tijana Barić

 2. Đurđica Čavlek

 3. Mirjana Fleten

 4. Mihaela Halić

 5. Martina Halić

 6. Barbara Hegeduš

 7. Ana Kolarić

 8. Lucija Kolarić

 9. Mateja Kolar

 10. Nikolina Matić

 11. Ružica Mesarek

 12. Marija Recek

 13. Lana Strahija

 14. Nevenka Tomašek

 15. Petra Tomašek

 16. Ana Višnjić

 17. Ema Višnjić

 18. Vera Zrna

 19. Ivana Vadlja

ALTI

 1. Ljubica Barić

 2. Štefica Borović

 3. Emilija Herman

 4. Jelena Kivač

 5. Milica Lesjak

 6. Elizabeta Matijaško

 7. Emilija Mlinarić

 8. Katarina Purić

 

TENORI

 1. Božidar Kolarić

 2. Martin Recek

 3. Dragutin Vugrinec

 

BASI

 1. Josip Herman

 2. Pavao Jančec

 3. Josip Recek

 4. Jurica Recek